Skip to main content

Bijdrage ontwikkeling jongeren

23 mei 2017

Een kennismaking met de wijde wereld, mensen ontmoeten en in aanraking komen met andere culturen, het financieel steunen van (onderwijs-)projecten en jongeren die zelf actief de handen uit de mouwen steken om hun doelen te bereiken.

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Haenen Gerechtsdeurwaarders draagt Global Exploration ook dit jaar een warm hart toe.

Wij wensen alle deelnemende jongeren een bijzonder vruchtbare, leerzame en onvergetelijke tijd toe.