Skip to main content

BETEKENING

Bij deurwaardersexploot wordt de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de debiteur betekend met tevens bevel om binnen de daarin omschreven termijn aan die executoriale titel te voldoen. Blijven reacties en/of betalingen uit dan zal ons kantoor de verdere executie snel en voortvarend ter hand nemen. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om de schuldenaar spoedig aan zijn/haar (betalings-)verplichting te laten voldoen en de schuldeiser ontvangt hetgeen hem/haar toekomt.

HEEFT U VAN ONS EEN BETEKENING ONTVANGEN?

Neemt u dan onverwijld met ons kantoor contact op om te bezien of en zoja op welke wijze een betaalafspraak kan worden gemaakt. Een eventuele betalingsregeling wordt onder meer gebaseerd op een door u te verstrekken overzicht van al uw inkomsten en uitgaven.