Skip to main content

DAGVAARDING

De dagvaardingsprocedure leiden wij namens de schuldeiser in aan de hand van een exploot van dagvaarding. De dagvaarding is een oproeping van de schuldeiser gericht aan de schuldenaar om te verschijnen voor een rechterlijk college of voor een kantonrechter en wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar betekend. In het laatste geval kan de gedaagde zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren. Ten aanzien van procedures bij de sector kanton van de rechtbank kunnen wij de belanghebbende(n) bijstaan. Voor een procedure bij een rechterlijk college heeft hij/zij de bijstand van een advocaat nodig.

DAGVAARDING ONTVANGEN?

Bent u het eens met hetgeen de eisende partij van u vordert dan hoeft u niet te verschijnen ter terechtzitting.

Bent u het oneens met hetgeen van u gevorderd wordt dan dient u verweer te voeren zoals nader omschreven in het exploot van dagvaarding.