Skip to main content

OPENBARE VERKOOP

Namens onze opdrachtgevers leggen wij jaarlijks de nodige beslagen op roerende zaken zoals onder meer motorvoertuigen, elektrische apparatuur en meubilair. Blijven betalingen uit dan krijgen wij over het algemeen de opdracht om de in beslag genomen zaken in het openbaar te verkopen. Deze verkoop vindt doorgaans ter plaatse van de inbeslagname plaats of bij de gerechtelijk bewaarder. Afhankelijk van de waarde althans de te verwachten opbrengst van de te verkopen zaken wordt deze verkoop aangekondigd in een plaatselijk dagblad. Voorts vindt u informatie over de geplande executieverkoop terug onder de nieuwsrubriek op deze website. De verkoop geschiedt in het openbaar en is derhalve voor iedereen toegankelijk. De zaken worden bij opbod verkocht en toegewezen aan de meestbiedende tegen contante betaling.

BESLAG OP UW INBOEDEL AANGEKONDIGD?

Na ontvangst van onze brief waarbij beslag op uw inboedel is aagekondigd, dient u direct met ons kantoor contact op te nemen. Afhankelijk van de zaak en de opdracht van onze opdrachtgever zal alsdan worden bezien of en onder welke voorwaarden de aangekondigde beslaglegging kan worden voorkomen. Blijft u hiermee in gebreke dan zullen wij daadwerkelijk tot het leggen van beslag overgaan en is de kans eveneens aanwezig dat de zaken direct worden afgevoerd en in gerechtelijke bewaring worden gegeven.

HEBT U EEN VERKOOPAANZEGGING ONTVANGEN?

Neemt u dan per omgaande na ontvangst van ons exploot van aanzegging van de verkoop althans na de aanplakking met ons kantoor contact op. Om de openbare verkoop te voorkomen zult u in ieder geval dienen te bewerkstelligen dat voor de daadwerkelijke verkoop algehele betaling bij ons op kantoor plaatsvindt.