Skip to main content

MEDIATION

Wanneer het even kan moet men de gang naar de rechter trachten te vermijden en alles in het werk stellen om de eventuele geschillen buiten rechte te beslechten. Indien er sprake is van een al dan niet langslepend geschil waarbij de gesprekken tussen beide partijen spaak zijn gelopen, kan het zeer wel raadzaam zijn om de gerechtsdeurwaarder als onafhankelijke tussenpersoon in te schakelen voor professionele conflictbemiddeling. Wij gaan vervolgens als onafhankelijk bemiddelaar voor alle partijen op zoek naar een voor eenieder bevredigend resultaat. Deze uitkomst wordt uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.