Skip to main content

Uw feedback

Uw feedback vinden wij belangrijk. Wij waarderen uw complimenten, uw suggesties alsook uw  klachten zodat wij daarmee onze dienstverlening voortdurend kunnen versterken en waar nodig te verbeteren.
Wij streven constant naar de beste dienstverlening, maar doet er zich een probleem voor laat ons dat dan weten in uw feedback.

Heeft u een klacht?

Bij de uitoefening van onze diensten handelen wij telkens naar eer en geweten en zullen wij alles in het werk stellen om onze werkzaamheden tijdig, correct en met de meeste zorgvuldigheid uit te voeren. Mocht u het -ondanks onze inspanningen- niet eens zijn met de werkwijze dan verzoeken wij u vriendelijk per omgaande met ons kantoor schriftelijk contact op te nemen. Uw klacht wordt door ons in behandeling genomen en u verneemt vervolgens spoedig van ons.

Wij streven ernaar uw klacht tot tevredenheid af te handelen. Indien u het desondanks oneens bent met de afwikkeling dan kunt u uw klacht vervolgens indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Dit college behandelt alle klachten jegens gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De klacht dient alsdan te worden gericht aan:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

te Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
T 020-541 21 11
F 020-541 21 80

Privacyverklaring