Skip to main content

PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING

Als openbaar ambtenaar relateert de gerechtsdeurwaarder al zijn waarnemingen van de feitelijke situatie in de door hem op te stellen authentieke akte.

Voor het vaststellen van een bepaalde toestand casu quo voor het constateren van een doen of nalaten in specifieke situaties bent u bij ons aan het juiste adres. Aan de hand van onze waarnemingen ter plaatse maken wij een proces-verbaal van constatering op welke authentieke akte vervolgens voor u als bewijsmiddel kan dienen tijdens of voorafgaand aan een eventuele procedure. Denk hierbij aan geschillen tussen buren maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van de verhuur waarbij de huurder of de verhuurder een bestaande situatie door de gerechtsdeurwaarder wilt laten vastleggen.

IS TEN LASTE VAN U BESLAG GELEGD?

Dan kunt u niet meer beschikken over de in beslag genomen zaken. U blijft alsdan eigenaar, maar u bent dan niet meer beschikkingsbevoegd ten aanzien van de in beslag genomen zaken. Deze zaken kunt u dus niet meer vervreemden of bezwaren (met een pand- of hypotheekrecht). Het ten laste van u gelegde beslag zal worden opgeheven zodra de schuld volledig is voldaan. Doorgaans wordt een acceptabele betalingsregeling geaccepteerd, doch onder handhaving van het beslag. Hiervoor dient u zich dan direct na het beslag met ons kantoor in verbinding te stellen.