PROCES-VERBAAL VAN CONSTATERING

Als openbaar ambtenaar relateert de gerechtsdeurwaarder al zijn waarnemingen van de feitelijke situatie in de door hem op te stellen authentieke akte.

Voor het vaststellen van een bepaalde toestand casu quo voor het constateren van een doen of nalaten in specifieke situaties bent u bij ons aan het juiste adres. Aan de hand van onze waarnemingen ter plaatse maken wij een proces-verbaal van constatering op welke authentieke akte vervolgens voor u als bewijsmiddel kan dienen tijdens of voorafgaand aan een eventuele procedure. Denk hierbij aan geschillen tussen buren maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van de verhuur waarbij de huurder of de verhuurder een bestaande situatie door de gerechtsdeurwaarder wilt laten vastleggen.