Skip to main content

ONTRUIMING

Een gerechtelijke ontruiming vanwege bijvoorbeeld huurachterstand, overlast, niet-bewoning, hennepplantage, kortom slecht huurderschap, komt zeer regelmatig voor. Namens professionele alsmede particuliere verhuurders leggen wij gerechtelijke uitspraken ten uitvoer, waaronder eveneens het gerechtelijk ontruimen van woningen, bedrijfspanden, garageboxen en parkeerplaatsen. Indien gewenst en na overleg met de opdrachtgever verzorgen wij het buitengerechtelijk en het gerechtelijke traject van het begin tot het einde. Eerst na nauw overleg met onze opdrachtgever schakelen wij voorts de benodigde instanties in, zoals politie, gemeente, de ontruimersploeg alsmede een timmerman voor het vervangen van de sloten.

HEEFT U VAN ONS EEN ONTRUIMINGSAANZEGGING ONTVANGEN?

Neemt u dan direct met ons kantoor contact op. Wij zullen u vervolgens van de benodigde (aanvullende) informatie voorzien en per zaak zal worden bekeken hoe u moet handelen of welke stappen u dient te ondernemen om de gerechtelijke ontruiming te kunnen voorkomen. Hierin hebben wij niet het laatste woord, doch onze opdrachtgever bepaalt onder welke voorwaarde(n) een uitzetting eventueel kan worden voorkomen.