Skip to main content

TAXATIES

De gerechtsdeurwaarder maakt als onafhankelijk persoon bij het taxeren van roerende zaken een inschatting van de waarde van de desbetreffende zaken. Indien u zaken wenst te verkopen of in het geval van een verdeling bij bijvoorbeeld een erfenis of een scheiding kan een taxatie een noodzakelijk goed zijn, zeker om later eventuele onenigheid te vermijden. Na de taxatie leggen wij de waardebepaling vast in een proces-verbaal.