Skip to main content

BESLAGLEGGING

Ons kantoor legt zich onder meer toe op de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken of notariële akten, onder meer door middel van beslaglegging.

Lees meer

BETEKENING

Bij deurwaardersexploot wordt de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de debiteur betekend met tevens bevel om binnen de daarin omschreven termijn aan die executoriale titel te voldoen.

Lees meer

DAGVAARDING

De dagvaardingsprocedure leiden wij namens de schuldeiser in aan de hand van een exploot van dagvaarding. De dagvaarding is een oproeping van de schuldeiser gericht aan de schuldenaar om te verschijnen voor een rechterlijk college of voor een kantonrechter en wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar betekend.

Lees meer

ONTRUIMING

Een gerechtelijke ontruiming vanwege bijvoorbeeld huurachterstand, overlast, niet-bewoning, hennepplantage, kortom slecht huurderschap, komt zeer regelmatig voor.

Lees meer

OPENBARE VERKOOP

Namens onze opdrachtgevers leggen wij jaarlijks de nodige beslagen op roerende zaken zoals onder meer motorvoertuigen, elektrische apparatuur en meubilair. Blijven betalingen uit dan krijgen wij over het algemeen de opdracht om de in beslag genomen zaken in het openbaar te verkopen.

Lees meer