Bijdrage ontwikkeling jongeren

23 mei 2017
Culturele interactie, mondiale samenwerking en ontwikkeling in de ruimste zin des woords. Ook dit jaar dragen wij Global Exploration een warm hart toe. Veel succes bij het realiseren van alle plannen!

Als huurder bent u géén bemiddelingskosten of courtage verschuldigd

18 januari 2017
Indien de huurbemiddelaar in opdracht van de verhuurder werkt, dan bent u als huurder géén bemiddelingskosten verschuldigd.

Digitale publicatie Staatscourant

2 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 vinden de bekendmakingen van exploten aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in de digitale Staatscourant plaats.