Skip to main content

Keurmerk SVI behaald

Met gepaste trots mogen wij ons sinds 31 januari 2018 keurmerkhouder noemen van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (Keurmerk SVI). Met het behalen van dit keurmerk kunnen wij aan de hand van deze onafhankelijke toetsing onder meer aantoonbaar maken dat wij als gerechtsdeurwaarders- en incassokantoor ons bewust zijn van onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met het Keurmerk SVI hebben wij ook op het gebied van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen ons beleid verder versterkt. De doelstelling is onder meer om een geldvordering in de buitengerechtelijke fase te incasseren teneinde gerechtelijke procedures zo veel mogelijk te vermijden. Wij doen er alles aan de kosten voor de debiteur te beperken en vooral om onnodige kosten, ook voor onze opdrachtgever, te voorkomen. Hierbij spelen dus zowel de belangen van de schuldeiser als de belangen van de debiteur een grote rol. Naast ons continu streven naar de beste kwaliteit en dienstverlening, leveren wij altijd maatwerk en handelen: mild waar het kan en streng waar het moet.