Digitale publicatie Staatscourant

2 juli 2015
Vanaf 1 juli 2015 vinden de bekendmakingen van exploten aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in de digitale Staatscourant plaats.

In naam van de Koning

1 juli 2015
Voor de tenuitvoerlegging ofwel executie van een executoriale titel dient die titel per 1 juli 2015 de vermelding “In naam van de Koning” te bevatten.

Wettelijke regeling incassokosten per 1 juli 2012

21 juni 2012
Op 1 juli 2012 treedt een nieuwe regeling voor de berekening van incassokosten in werking. Het besluit normeert de incassokosten van geldvorderingen.