Wettelijke regeling incassokosten per 1 juli 2012

21 juni 2012
Op 1 juli 2012 treedt een nieuwe regeling voor de berekening van incassokosten in werking. Het besluit normeert de incassokosten van geldvorderingen.

Griffierechten per 1 januari 2012

2 januari 2012
De griffierechten zijn per 1 januari 2012 verhoogd.

Griffierecht per 1 juli 2011 gewijzigd

1 juli 2011
Parallel aan de verhoging van de competentiegrens van de sector kanton van de rechtbank zijn de griffierechten per 1 juli 2011 fors gewijzigd.