Griffierechten per 1 januari 2012

2 januari 2012
De griffierechten zijn per 1 januari 2012 verhoogd.

Griffierecht per 1 juli 2011 gewijzigd

1 juli 2011
Parallel aan de verhoging van de competentiegrens van de sector kanton van de rechtbank zijn de griffierechten per 1 juli 2011 fors gewijzigd.

Verhoging competentiegrens kantonzaken

1 juli 2011
De competentiegrens voor de sector kanton is per 1 juli verhoogd. De kantonrechter behandelt en beslist nu over zaken met betrekking tot vorderingen tot en met 25.000.