onlinE InCASSO

Het is eveneens mogelijk uw nieuwe (incasso-)opdracht digitaal aan ons uit handen te geven. Voor het digitaal aanleveren van nieuwe zaken gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te verzenden.  De velden met een * zijn verplicht in te vullen velden. Voorts treft u onderstaand aan een link naar onze algemene voorwaarden. Voorts graag via de button "browse" alle relevante stukken te uploaden.

 

Schuldeiser
Kies *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Faxnummer
E-mailadres *
Banknummer *
 
Vul deze gegevens in indien u heeft gekozen voor rechtspersoon
Naam bedrijf
Rechtsvorm
Statutaire zetel
KvK-nummer
 
Vul deze gegevens in indien u heeft gekozen voor natuurlijk persoon
Achternaam
Volledige voornamen
Geboortedatum

Schuldenaar
Kies *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
 
Vul deze gegevens in indien u heeft gekozen voor rechtspersoon
Naam bedrijf
 
Vul deze gegevens in indien u heeft gekozen voor natuurlijk persoon
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum

Vordering
Factuurnummer *
Factuurbedrag *
Factuurdatum *
Factuuromschrijving *
Reeds betaald
Datum betaling
Referentie opdrachtgever *
Document #1 *
Document #2
Document #3
Document #4

Soort zaak / extra informatie
Algemene voorwaarden
Op deze opdracht tot incasso zijn onze algemene voorwaarden en (ambtelijke) tarieven van toepassing en hiermee verklaar ik mij akkoord
Akkoord *